Праграмы агульнапрафесійнага цыкла дысцыплін

1. Элементарная тэорыя музыкі (інструментальнае
выканальніцтва, музыказнаўства, дырыжыраванне)
Мінск  2000
2. Музычная грамата і элементарная тэорыя музыкі (спевы) Мінск  2004
3. Гармонія (спевы) Мінск  2004
4. Гармонія (выканальніцкія спецыяльнасці) Мінск  2001
5. Гармонія (дырыжыраванне) Мінск  2002
6. Сальфеджыа (дырыжыраванне) Мінск  2002
7. Сальфеджыа (інструментальнае выканальніцтва,
музыказнаўства) Мінск  2000
8. Аналіз музычных форм (выканальніцкія спецыяльнасці,
дырыжыраванне) Мінск  2001
9. Беларуская музычная літаратура Мінск  2010
10. Сусветная музычная літаратура:(замежная –
да пачатку XX ст.) Мінск  2008
11. Сусветная музычная літаратура: (руская –
да пачатку XX ст.) Мінск 2012
12. Сусветная музычная літаратура:
замежная музыка ХХ ст. Мінск  2005
13. Сусветная музычная літаратура:
руская музыка ХХ ст. Мінск  2005
14. Музычны фальклор Мінск  2010
15. Інструментазнаўства Мінск  2009
16. Дадатковы інструмент (сінтэзатар, клавесін, арган)
для напрамка фартэпіяна Мінск  2006
17. Дадатковы інструмент (фартэпіяна) (інструментальнае
выканальніцтва) Мінск  2006
18. Псіхалогія і педагогіка Мінск  2007

2-16 01 02 Дырыжыраванне (па напрамках)

 2-16 01 02-02 Дырыжыраванне (академічны хор)

1. Харавы клас Мінск  2006
2. Дырыжыраванне Мінск  2002
3. Чытанне харавых партытур Мінск  2004
4. Пастаноўка голасу Мінск  2000
5. Вакальны ансамбль Мінск  2005
6. Фартэрпіяна Мінск  2006
7. Харавая аранжыроўка і апрацоўка беларускіх народных песень Мінск  2006
8. Харавая літаратура (сусветная і беларуская) Мінск  2004
9. Гісторыя харавога выканальніцтва і хоразнаўства Мінск  2005
10 Методыка работы з творчым каллектывам Мінск  2005
11. Асновы сцэнічнай мовы Мінск  2005
12. Методыка выкладання вакальна-харавых
 дысцыплін і сальфеджыа Мінск  2010
13. Методыка і практыка выкладання прадмета
 “Сальфеджыа” ў ДМШ Мінск  2004
14. Вывучэнне рэпертуару дзіцячага хору Мінск  2000
15. Выканальніцкая практыка Мінск  2008
16. Практыка работы з творчым калектывам (дырыжорская практыка) Мінск  2005
17. Педагагичная практыка Мінск  2011

2-16 01 02-03 Дырыжыраванне (народны хор)

1. Харавы клас Мінск  2006
2. Дырыжыраванне Мінск  2003
3. Чытанне харавых партытур Мінск  2004
4. Пастаноўка голасу Мінск  2003
5. Фальклорны ансамбль Мінск  2003
6. Фартэпіяна Мінск  2007
7. Харавая аранжыроўка і апрацоўка беларускіх народных песень Мінск  2006
8. Расшыфроўка народных песень Мінск  2006
9. Харавая літаратура (сусветная і беларуская) Мінск  2004
10.  Хоразнаўства і методыка работы з творчым
калектывам Мінск  2003
11. Методыка выкладання вакальна-харавых
 дысцыплін і сальфеджыа Мінск  2010
12. Народная творчасць і вывучэнне спеўчых стыляў Мінск  2012
13. Пастаноўчая работа ў народным хоры Мінск  2007
14. Асновы народнай харэаграфіі Мінск  2007
15. Выканальніцкая практыка Мінск  2008
16. Практыка работы з творчым калектывам (дырыжорская практыка) Мінск  2005
17. Педагагiчная практыка Мінск  2011

2-16 01 31 Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)

 2-16 01 31-01 Інструментальнае выканальніцтва (фартэпіяна)

 

1. Спецыяльны інструмент Мінск  2006
2. Гісторыя выканальніцкага мастацтва Мінск  2012
3. Выканальніцкі аналіз музычных твораў Мінск  2011
(інструментальнае выканальніцтва)
4. Камерны ансамбль Мінск  2006
5. Фартэпіянны ансамбль Мінск  2006
6. Чытанне з ліста і транспанаванне Мінск  2009
7. Канцэртмайстарскі клас Мінск  2009
8. Методыка выкладання ігры на інструменце Мінск  2004
9. Вывучэнне педагагічнага рэпертуару Мінск  2012
10. Харавы класс Мінск  2000
11. Асновы дырыжыравання Мінск  2009
12. Выканальніцкая практыка Мінск  2008
13. Канцэртмайстарская практыка Мінск  2009
14. Педагагічная практыка (інструментальнае Мінск  2006
выканальніцтва)

2-16 01 31-02 Інструментальнае выканальніцтва (аркестровыя струнна-смычковыя  інструменты – па выдах інструментаў)

 

1. Спецыяльны інструмент (кантрабас) Мінск  2006
2. Спецыяльны інструмент (скрыпка) Мінск  2007
3. Спецыяльны інструмент (альт) Мінск  2007
4. Спецыяльны інструмент (віяланчэль) Мінск  2001
5. Гісторыя выканальніцкаг мастацтва (віяланчэль,
кантрабас) Мінск  2011
6. Гісторыя выканальніцкага мастацтва (скрыпка) Мінск  2011
7. Выканальніцкі аналіз (інструментальнае выканальніцтва) Мінск  2011
8. Камерны ансамбль Мінск  2006
9. Струнны ансамбль (квартэт) Мінск  2006
10. Аркестравы клас Мінск  2006
11. Методыка работы з творчым калектывам Мінск  2011
12. Дырыжыраванне Мінск  2009
13. Чытанне аркестравых партытур Мінск  2012
14. Інструментоўка Мінск  2011
15. Методыка навучання ігры на інструменце Мінск  2012
16. Вывучэнне педагагічнага рэпертуару    (віяланчэль,
    кантрабас) Мінск  2013
17. Вывучэнне педагагічнага рэпертуару (скрыпка) Мінск  2011
18. Выканальніцкая практыка Мінск  2008
19. Практыка работы з творчым калектывам (дырыжорская
практыка) Мінск  2012
20. Педагагічная практыка (інструментальнае
выканальніцтва) Мінск  2006
 

2-16 01 31-03 Інструментальнае выканальніцтва(аркестравыя духавыя і ударныя інструменты – па відах інструментаў)

 

1. Спецыяльны інструмент (драўляныя духавыя Мінск  2006
інструменты
2. Спецыяльны інструмент (медныя духавыя і ўдарныя Мінск  2006
інструменты)
3. Гісторыя выканальніцкага мастацтва Мінск  2007
4. Выканальніцкі аналіз (інструментальнае выканальніцтва) Мінск  2011
5. Клас ансамбля Мінск  2007
6. Аркестравы клас Мінск  2006
7. Інструмент духавога аркестра Мінск  2006
8. Методыка работы з творчым калектывам Мінск  2011
9. Дырыжыраванне Мінск  2009
10. Чытанне аркестровых партытур Мінск  2012
11. Інструментоўка Мінск  2009
12. Методыка выкладання ігры на духавых інструментах Мінск  2005
13. Вывучэнне педагагічнага рэпертуару Мінск  2012
14. Выканальніцкая практыка Мінск  2006
15. Работа з творчым калектывам (практыка) Мінск  2012
16. Педагагічная практыка (інструментальнае Мінск  2006
выканальніцтва)

2-16 01 31-05 Інструментальнае выканальніцтва

(інструменты народная аркестра – па відах інструментаў)

1. Спецыяльны інструмент (гітара класічная) Мінск  2003
2. Спецыяльны інструмент (цымбалы) Мінск  2007
3. Спецыяльны інструмент (балалайка) Мінск  2007
4. Спецыяльны інструмент (домра) Мінск  2000
5. Спецыяльны інструмент (баян, аккардэон) Мінск  2007
6. Гісторыя выканальніцкага мастацтва (баян, аккардэон) Мінск  2006
7. Гісторыя выканальніцкага мастацтва (цымбалы, домра, Мінск  2007
балалайка, гітара, мандаліна)
8. Выканальніцкі аналіз Мінск  2011
9. Клас ансамбля цымбалаў Мінск  2003
10. Клас ансамбля баянаў Мінск  2005
11. Клас ансамбля гітар Мінск  2010
12. Аркестравы клас Мінск  2002
13. Вывучэнне роднасных інструментаў (народныя) Мінск  2005
14. Методыка работы з творчым калектывам Мінск  2011
15. Дырыжыраванне Мінск  2009
16. Чытанне аркестровых партытур Мінск  2012
17. Інструментоўка (інструменты народнага аркестра) Мінск  2006
18. Методыка выкладання ігры на народным інструменце Мінск  2007
(цымбалы, домра, балалайка, гітара)
19. Методыка выкладання ігры на народным інструменце Мінск  2014
(баян, аккардэон)
20. Вывучэнне педагагічнага рэпертуару (цімбалы) Мінск  2001
21. Вывучэнне педагагічнага рэпертуару (домра) Мінск  2000
22. Вывучэнне педагагічнага рэпертуару (баян, аккардэон) Мінск  2011
23. Акампанемент, падбор па слыху Мінск  2006
24. Выканальніцкая практыка Мінск  2008
25. Практыка работы з творчым калектывам (практыка) Мінск  2012
26. Педагагічная практыка (інструментальнае Мінск  2006
выканальніцтва)

2-16 01 10 Спевы (па напрамках)

 2-16 01 10-01 Спевы (акадэмічныя)

 

1. Сольныя спевы Мінск  2007
2. Вакальны ансамбль Мінск  2005
3. Майстэрства акцёра Мінск  2007
4. Сцэнічная мова Мінск  2007
5. Рытміка і танец Мінск  2005
6. Сцэнічная падрыхтоўка Мінск  2005
7. Сусветная гісторыя вакальнага выканальніцтва Мінск  2007
8. Італьянская мова Мінск  2012
9. Вакальная методыка Мінск  2005
10. Методыка дзіцячага музычнага выхавання Мінск  2005
11. Вывучэнне опернага рэпертуару Мінск  2006
12. Харавы клас Мінск  2005
13. Дырыжыраванне / чытанне харавых партытур Мінск  2014/2005
14. Хоразнаўства Мінск  2005
15. Фартэпіяна Мінск  2007
16. Выканальніцкая практыка Мінск  2008
17. Педгагічная практыка ПТП
 

2-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрамках)

 2-17 03 01-01 Мастацтва эстрады (інструментальная музыка)

 Праграмы агульнапрафесійнага цыкла дысцыплін

1. Музычная грамата і элементарная тэорыя музыкі Мінск  2001
2. Гармонія Мінск  2010
3. Сальфеджыо Мінск  2011
4. Аналіз музычных форм Мінск  2012
5. Беларуская музычная літаратура Мінск  2010
6. Сусветная музычная літаратура (замежная – Мінск  2008
да пачатку XX ст.)
7. Сусветная музычная літаратура (руская – Мінск  2012
да пачатку XX ст.)
8. Сусветная музычная літаратура: Мінск  2005
замежная музыка ХХ ст.
9. Сусветная музычная літаратура: Мінск  2005
руская музыка ХХ ст.
10. Музычны фальклор Мінск  2009
11. Інструментазнаўства Мінск  2005
12. Фартэпіяна Мінск  2007
13. Псіхалогія і педагогіка Мінск  2007

Праграмы спецыяльнага цыкла дысцыплін

 

1. Спецыяльны класс духавых інструментаў (труба,
трамбон, саксафон) Мінск  2005
2. Спецыяльны класс (гітара і бас-гітара) Мінск  2006
3. Спецыяльны клас (фартэпіяна) Мінск  2007
4. Інструмент эстраднага аркестра Мінск  2006
5. Клас ансамбля Мінск  2005
6. Гісторыя эстраднага выканальніцтва і джазавых стыляў Мінск  2003
7. Джазавая імправізацыя Мінск  2006
8. Сачыненне Мінск  2002
9. Аркестровы клас Мінск  2006
10. Дырыжыраванне Мінск  2009
11. Чытанне аркестравых партытур Мінск  2005
12. Аранжыроўка і інструментоўка Мінск  2006
13. Методыка работы з эстрадным аркестровым Мінск  2005
калектывам
14. Методыка выкладання ігры на інструменце Мінск  2003
Мінск  2004
Мінск  2005
15. Выканальніцкая практыка Мінск  2008
16. Практыка работы з эстрадным калектывам Мінск  2005
17. Педагагічная практыка Мінск  2006
 

2-21 04 31 Музыказнаўства

 Праграмы агульнапрафесійнага цыкла

 

1. Інструментазнаўства і інструментоўка Мінск  2010
2. Сачыненне Мінск  2000
3. Фартэпіяна Мінск  2006
4. Асновы дырыжыравання Мінск  2000
5. Псіхалогія і педагогіка Мінск  2007

Праграмы спецыяльнага цыкла

 

1. Элементарная тэорыя музыкі Мінск  2000
2. Гармонія Мінск  2011
3. Аналіз музычных твораў Мінск  2005
4. Поліфонія Мінск  2002
5. Сальфеджыо Мінск  2000
6. Беларуская музычная літаратура Мінск  2009
7. Сусветная музычная літаратура (замежняя – Мінск  2012
да пачатку ХХ стагоддзя)
8. Сусветная музычная літаратура (руская – Мінск  1999
да пачатку ХХ стагоддзя)
9. Сусветная музычная літаратура: замежная Мінск  2005
музыка ХХ ст.
10. Сусветная музычная літаратура:руская музыка ХХ ст. Мінск  2005
11. Сучастныя музычныя стылі Мінск  2005
12. Беларуская народная музычная творчасць Мінск  2010
13. Асновы музычнай крытыкі Мінск  1997
14. Харавы клас Мінск  2000
15. Пастаноўка голасу Мінск  2000
16. Музычны фальклор Мінск  2000
17. Методыка і практыка выкладання прадмета Мінск  2004
“Сальфеджыо” ў ДМШ
18. Методыка і практыка выкладання музычнай Мінск  2004
літаратуры
19. Лектарская практыка Мінск  2002

Праграмы агульнаадукацыйнага кампанента, 

фізічнай кльтуры, дапрызыўнай (медыцынскай) падрыхтоўцы

 

1. Беларуская мова Мінск  2012
2. Беларуская літаратура Мінск  2012
3. Руская мова Мінск  2012
4. Руская літаратура Мінск  2012
5. Замежная мова Мінск  2012
6. Сусветная гіторыя. Гісторыя Беларусі Мінск  2012
7. Грамадствазнаўства Мінск  2012
8. Асновы сацыяльна-гуманітарных навук Мінск  2010
9. Асновы права Мінск  2009
10. Матэматыка Мінск  2012
11. Фізіка. Астаномія Мінск  2012
12. Інфарматыка Мінск  2012
13. Хімія Мінск  2012
14. Біялогія Мінск  2012
15. Чалавек и свет. Геаграфія Мінск  2009
16. Фізічная культура Мінск  2007
Мінск  2010
17. Фізічная культура і здароўе Мінск  2012
18. Дапрызыўная (медыцінская) падрыхтоўка Мінск  2009
19. Абарона насельніцтва і тэрыторый ад Мінск  2009
надзвычайных сітуацый

Праграмы спецыяльнага цыкла дысцыплін

2-16 01 10 Спевы (па напрамках)

2-16 01 10-01 Спевы (акадэмічныя)

1. Пастаноўка голасу (для сектара педагагічнай
практыкі па спецыяльнасці “Спевы” накірунка
спецыяльнасці “Спевы (акадэмічныя)”) Рабцава А.С.
2. Вакальны ансамбль Баслык І.Я.,
Косарава В.А.
3. Харазнаўства Кісялёва А.Ў.,
Снітко А.І.
4. Чытанне харавых партытур Алехнік І.В.
5. Пастаноўка голаса Баслык І.Я.
6. Рытміка і танец Кулінковіч Г.В.
7. Сцэнічная падрыхтоўка Кулінковіч Г.В.
8. Асновы тэхнікі дырыжыравання Стульская Л.А.
9. Харавы клас Славінская К.Н.,
Снітко А.І.
10. Вывучэнне опернага рэпертуру Косарава В.А.
11. Вакальная методыка Косарава В.А.

2-16 01 02 Дырыжыраванне (па напрамках) 

2-16 01 02-02 Дырыжыраванне (академічны хор)

1. Вывучэнне педагагічнага рэпертуару Шавандронаў В.І.
2. Пастаноўка голасу Баслык І.Я.
3. Харавы клас Сікорская Ю.А.
4. Харазнаўства і метотыка работы з харавым калектывам Кісялёва А.У.,
Жыгалава Д.Ю.
5. Вывучэнне педагагічнага рэпертуару Шавандронаў В.І.
6. Дырыжыраванне Стульская Л.А.
7. Вакальны ансамбль Шавандронаў В.І.
8. Харавая літаратура Сікорская Ю.А.
9. Чытанне харавых партытур Снітко А.І.
2-16 01 02-03 Дырыжыраванне (народны хор)
1. Практыка работы з творчым калектывам (дырыжорская практыка) Славінская К.Н.,
Кісялёва А.У.

2. Чытанне харавых партытур                                                                             Славінская К.М.

3. Практыка работы з хорам Славінская К.М.
4. Дырыжыраванне Славінская К.М.
5. Пастаноўка голасу Мілавідава Г.Б.
6. Харавая літаратура Славінская К.М.
7. Фальклорны ансамбль Мілавідава Г.Б.
8. Харазнаўства і методыка работы с харавым калектывам Кісялёва А.У.

2-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрамках)

2-17 03 01-01 Мастацтва эстрады (інструментальная музыка)

1. Спецыяльны інструмент (саксафон) Фельгін У.М.
2. Спецыяльны інструмент (электрагітара) Петракоўскі С.П.
3. Спецыяльны інструмент (труба) Семянюк У.А.
4. Гіторыя эстраднага выканальніцтва і джазавых стыляў Кавалёнак В.М.
5. Дырыжыраванне Карнеева С.А.
6. Чытанне аркестравых партытур Карнеева С.А.
7. Інструменты эстраднага аркестру (труба) Фельгін У.М.
8. Інструменты эстраднага аркестру (трамбон) Фельгін У.М.
9. Інструменты эстраднага аркестру (саксафон) Фельгін У.М.

2-16 01 31-01 Інструментальнае выканальніцтва (фартэпіяна)

1. Харавы клас Жыгалава Д.Ю.
2. Методыка выкладання ігры на інструменце Запольская В.А.

 2-16 01 31-02 Інструментальнае выканальніцтва (аркестровыя струнна-смычковыя інструменты – па выдах інструментаў)

1. Вывучэнне педагагічнага рэпертуару  Анціпенка Г.А.
2. Струнны ансамбль  Анціпенка Г.А.
3. Спецыяльны інструмент (віяланчэль)  Анціпенка Г.А.
2-16 01 31-03 Інструментальнае выканальніцтва (аркестравыя духавыя і ударныя інструменты – па відах інструментаў)
 1. Методыка выкладання ігры на інструменце
(аркестравые духавыя і ударныя інструменты)
 Пігулеўская Т.У.

2-16 01 31-05 Інструментальнае выканальніцтва
(інструменты народная аркестра – па відах інструментаў)

1. Вывучэнне роднаснага інструменту (баян, акардэон) Атраднава Т.В.
2. Методыка выкладання на інструменце (баян, акардэон) Атраднава Т.В.
3. Спецыяльны інструмент (гітара класічная)
4. Вывучэнне роднаснага інструменту (гітара, домра, балалайка, мандаліна)
5. Клас ансамбля (баян, акардэон)
6. Клас ансамбля (цымбалы)
7. Аркестравы клас
Бельскі П.А.
Чысціліна-Кулакова Л.П.
Атраднава Т.В.
Чысціліна-Кулакова Л.П.
Радзянка С.В.

2-21 04 31 Музыказнаўства
Праграмы агульнапрафесійнага цыкла дысцыплін

 1. Пастаноўка голасу
2. Сачыненне
Баслык І.Я.
Васючкоў М.Д.
  Праграмы спецыяльнага цыкла
1. Асновы музычнай крытыкі
2. Міравая музычная літаратура (руская музыка ХХ ст.)
3. Міравая музычная літаратура (руская музыка да пачатку ХХ ст.)
4. Сучаснаыя музычныя стылі
5. Паліфонія
6. Сальфеджыа
7. Пастаноўка голасу
8. Методыка выкладання прадмета “Сальфеджыа”
9. Методыка выкладання прадмета “Музычная літаратура”
10. Аналіз музычных твораў
Бычкоўская В.Г.
Саковіч А.П.
Бычкоўская В.Г.,Саковіч А.П.
Каляда А.В.
Сянькова З.Л.
Сушчэня Т.В.
Баслык І.Я.
Кавалёнак Л.Я.
Літвіненка С.М.
Каляда А.В.
Праграмы агульнапрафесійнага цыкла дысцыплін
1. Гармонія (для спецыяльнасці “Інструментальнае выканальніцтва”, “Дырыжыраванне”)
2. Сальфеджыа (для спецыяльнасці “Інструментальнае выканальніцтва”
спецыялизацыя “Фартэпіяна”, “Аркестравыя струнныя інструменты”)
Казанцава І.Н.Каваленак Л.Я.
3. Сальфеджыа (для спецыяльнасці “Інструментальнае выканальніцтва”
спецыялизацыя “Інструменты народнага аркестра”, “Аркестравыя духавыя і ударныя інструменты”)
Рэянтовіч Т.Н.
4. Сальфеджыа (для спецыяльнасці “Дырыжыраванне”, накірунка спецыяльнасці “Дырыжыраванне (народны хор)”) Пагарэлава Л.Ю.
5. Аналіз музычных твораў (для спецыяльнасці “Iнструментальнае выканальніцтва” накірунка спецыяльнасці “фартепіяна”, “аркестровыя
струнна-смычковыя інструменты”
Каляда А.В.
6. Аналіз музычных твораў (для спецыяльнасці “Iнструментальнае выканальніцтва” накірунка спецыяльнасці “Інструменты народнага аркестра”,
“Аркестровыя духавыя і ударныя інструменты”)
Бычкоўская В.Г.
7. Музычная грамата і элементарная тэорыя музыкі
(для спецыяльнасці “Спевы” (акдэмічныя)
Пагарэлава Л.Ю.
8. Гармонія (для спецыяльнасці “Спевы” (акдэмічныя) Галеева Р.Ф.,
Пагарэлава Л.Ю.
9. Сальфеджыа (для спецыяльнасці “Спевы”  (акдэмічныя) Балыка А.А.,
Пагарэлава Л.Ю.
10. Элементарная тэорыя музыкі (для спецыяльнасці “Інструментальнае выканальніцтва”, “Дырыжыраванне”) Казанцава І.Н.
11. Сусветная музычная літаратура (зарубежная
музыка да ХХ ст.) (для спецыяльнасці “Інструментальнае выканальніцтва”
Бычкоўская В.Г.
12. Сусветная музычная літаратура (руская музыка  да ХХ ст.) (для спецыяльнасці “Інструментальнае выканальніцтва”, “Дырыжыраванне”,”Спевы”,
“Мастацтва эстрады”
Шчукіна Г.Д.

  Пералік дзеючых вучэбных праграм па факультатыўных дысцыплінах

на 2014-2015 навучальны год:

1. “Карупцыя і яе грамадская небяспека” (для усіх спецыяльнасцей) Мінск 2004
2. “Вялікая Айчыная вайна савецкая народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)” (для усіх спецыяльнасцей) Мінск 2004
3. “Менеджмент якасці” (для ўсіх спецыяльнасцей) Мінск 2009
4. “Аб доступе да экалагічнай інфармацыі” (для ўсіх спецыяльнасцей) Мінск 2009
5. “Асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы” Мінск 2007
6. “Правы дзіцяці” Мінск 2009
7. “Здаровы лад жыцця” Мінск 2009
8. “Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю” Мінск 2006
9. “Правілы дарожнага руху” Мінск 2006
10. “Фарміраванне сямейных каштоўнасцей (з улікам культурных і нацыянальных традыцый беларускага народа, прынцыпаў гендэрнай роўнасці” Мінск 2009

  Пералік рабочых вучэбных праграм па факультатыўных дысцыплінах

на 2014-2015 навучальны год:

1. Асновы сцэнічнага руху (для спецыяльнасці “Дырыжыраванне”, накірунку спецыяльнасці “Дырыжыраванне (народны хор)”) Канцэвіч І.У.
2. Сучасныя музычныя стылі (для спецыяльнасці
“Музыказнаўства”)
Каляда А.В.

3. Удасканаленне музычна-тэарэтычных ведаў
і навыкаў (для спецыяльнасці “Музыказнаўства”)

Сушчэня Т.В.

4. Удасканаленне ведаў і навыкаў па дысцыпліне
“Гармонія” (для ўсіх спецыяльнасцей)

Кавалёнак Л.Я.

5. Удасканаленне слыхавых навыкаў па дысцыпліне “Сальфеджыа” (для спецыяльнасці “Музыказнаўства”

Казанцава І.М.

6. “Замежная музыка XX стагодзя” (для ўсіх спецыяльнасцей)

Каляда Е.В.

7. Удасканаленне ведаў і навыкаў па дысцыпліне
“Гармонія” (для спецыяльнасці “Музыказнаўства”

Аўсіевіч Л.Г.

8. Развіцце прафесійнай лексікі па дысцыпліне “Сусветная музычная літаратура” (для спецыяльнасці “Музыказнаўства”)

Саковіч А.П.,
Літвіненка С.М.

9. Тэарэтычныя асновы тэхнікі дырыжыравання (для спецыяльнасці “Дырыжыраванне” (акадэмічны хор)

Матусевіч А.А

10. Асновы жанрава-стылістычнага аналізу
(для спецыяльнасці “Дырыжыраванне” (акадэмічны хор)

Рудэнка С.П.

11. Аналіз літаратурнага тэкста ў харавой партытуры
(для спецыяльнасці “Дырыжыраванне” (акадэмічны хор)

Рудэнка С.П.

12. Інтэнсіўны курс музычнага дыктанта (для спецыяльнасцей “Інструментальнае выканальніцтва”, “Дырыжыраванне” (акадэмічны хор)

Рудэнка С.П.